Inne konferencje, kongresy, warsztaty, seminaria, sesje, kursy i szkolenia
Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni jest współorganizatorem następujących konferencji, kongresów, warsztatów, seminariów i szkoleń:
 • Warsztaty nt. "Development, Testing, and Processing of Contemporary Functional, Constructional, and Tool Materials" - Gliwice - Wisła, 4 – 8.06.2006
 • Warsztaty nt. "Advances in materials Engineering and Technology" AMETHYST - Gliwice - Wisła, 4 – 8.06.2006
 • Warsztaty nt. "Enforcement and Updating of Important New Technological and Educational Goals" EUINTEGRATION - Gliwice - Wisła, 4 – 8.06.2006
 • Warsztaty nt. "Computer Aided Teaching Academic Learning Yearly Seminars International Systems" CATALYSIS - Gliwice - Wisła, 4 – 8.06.2006
 • Warsztaty nt. "Computer Aided Systems Handy for Modelling in Engineering, Research and Education" CASHMIRE - Gliwice - Wisła, 4 – 8.06.2006
 • Warsztaty nt. “CERamic MAterials and TOOL Materials” ERMATOOL - Gliwice - Wisła, 4 – 8.06.2006 7. Warsztaty nt. "Advanced materials and its applications" - Gliwice - Wisła, 4 – 8.06.2006
 • Warsztaty nt. "Euro-Integration the new challenge in the 21st century" - Gliwice - Wisła, 4 – 8.06.2006
 • Warsztaty nt. "Euro-Integration the didactic and scientific aspects" - Gliwice - Wisła, 4 – 8.06.2006
 • Warsztaty nt. "Computer methods in materials engineering" - Gliwice - Wisła, 4 – 8.06.2006
 • Warsztaty nt. "Design of Engineering Materials" - Gliwice - Wisła, 4 – 8.06.2006
 • Warsztaty nt. "Advanced methods of surface engineering" - Gliwice - Wisła, 4 – 8.06.2006
 • Warsztaty nt. "Methodology of the achievement and research of nano-crystalline materials and metallic glasses" - Gliwice - Wisła, 4 – 8.06.2006
 • Warsztaty nt. "Modern cutting tools, ceramic materials and materials for dry cutting" - Gliwice - Wisła, 4 – 8.06.2006
 • Warsztaty nt. "Multimedia authoring, image manipulation, software and web design for the Internet" - Gliwice - Wisła, 4 – 8.06.2006
 • Warsztaty nt. "Advanced Smart Materials production and application" - Gliwice - Wisła, 4 – 8.06.200
 • Kongres Kół Studenckich "CO-KÓŁ" - Gliwice - Wisła, 4 – 8.06.2006
 • Okolicznościowa Sesja Kół Studenckich - Gliwice - Zakopane, 27 - 30. 11. 2006
 • Okolicznościowa Sesja Kół Studenckich CO-KÓŁ - Gliwice - Kraków - Zakopane 27 - 30. 05. 2007
 • Sesja Studenckich Kół Naukowych SO-KÓŁ - Gliwice - Ryn, 22 – 25.06. 2008
 • Sesja Kół Studenckich SO-KÓŁ - Gliwice - Gdańsk 14 - 17.06.2009
 • I warsztaty nt. „Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych FORSURF” w ramach projektu FORSURF współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Gliwice - Gdańsk 14 - 17.06.2009
 • Konferencja naukowa „Badania – Materiały – Własności” BMW skierowana do studentów makrokierunków: „Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych” oraz „Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach” w ramach projektu INFONANO „Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego - Ustroń Zawodzie 26-28.10. 2009
 • I Konferencja „Materiałoznawczo – Informatyczno – Nanotechnologicznej KOMIN’2009” w ramach projektu INFONANO „Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego - Białka Tatrzańska 29.11 – 1.12.2009  
 • II warsztaty nt. „Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych FORSURF” w ramach projektu FORSURF współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Białka Tatrzańska 29 11. – 1.12.2009
 • I Sympozjum Metodycznego Doktorantów SYMED’2010 w ramach projektu INFONANO „Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego - Białka Tatrzańska 29.11 – 1.12.2009
 • II Konferencja Materiałoznawczo–Informatyczno–Nanotechnologiczna – KOMIN’2010 w ramach projektu INFONANO „Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego - Gliwice - Wieliczka - Zakopane 14 - 16.06. 2010
 • III warsztaty nt. „Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych FORSURF” w ramach projektu FORSURF współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Gliwice - Wieliczka - Zakopane 13 - 16.06.2010
 • Szkolenie w ramach projektu “INFONANO - Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach nt. „Achievements of Mechanical and Materials Engineering” Gliwice - Wieliczka - Zakopane 13 - 16.06. 2010
 • IV warsztaty nt.: „Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych” w ramach projektu FORSURF współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Ustroń 24-25.11.2010  
 • II Sympozjum Metodycznego Doktorantów SYMED’2010 w ramach projektu INFONANO „Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego - Ustroń 23-24.11.2010  
 • III Konferencja „Materiałoznawczo-Informatyczno-Nanotechnologicznej KOMIN’2011” w ramach projektu INFONANO „Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego - Wrocław 30.05-01.06.2011
 • V warsztaty nt.: „Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych” w ramach projektu FORSURF współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Wrocław 31.05-1.06.2011  
 • Posiedzenie panelu eksperckiego w ramach projektu nt. „Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych FORSURF” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Wrocław 29.05 – 1.06.2011
 • Szkolenie w ramach projektu “INFONANO - Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach nt. „Achievements of Mechanical and Materials Engineering” AMME`2011 - Gliwice - Wrocław 29.05 – 1.06. 2011 38. Sesja Studenckich Kół Naukowych SO-KÓŁ - Gliwice - Wrocław 29.05 – 1.06. 2011
 • IV Konferencja „Materiałoznawczo-Informatyczno-Nanotechnologicznej KOMIN’2011/2” - w ramach projektu INFONANO „Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego - Gliwice 15.11.2011
 • Kongres nt. “Mikroskopia i Analiza Chemiczne” w ramach projektu MERMFLEG "Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich w Gliwicach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – Gliwice – Ustroń 27 – 29.02 2012
 • Konferencja Zamykająca Projekt FORSURF „Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych"– Gliwice – Ustroń 27 – 29.02 2012
 • III Sympozjum Metodyczne Doktorantów – SYMED w ramach projektu INFONANO „Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego – Gliwice – Ustroń 27 – 29.02 2012
 • Posiedzenie panelu eksperckiego w ramach projektu nt. „Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych FORSURF” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – Gliwice – Ustroń 27 – 29.02 2012
 • Posiedzenie panelu eksperckiego w ramach projektu nt. INFONANO „Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego – Gliwice – Ustroń 27 – 29.02 2012
 • Szkolenie nt. Modern Materials and Engineering, Kołobrzeg 9 – 12.09. 2012
 • Międzynarodowy Studencki Kongres Naukowy COKÓŁ, Gliwice 6-10.05.2013
 • V Konferencja Materiałoznawczo-Informatyczno-Nanotechnologiczna KOMIN’2013, Kraków 23-26.06. 2013
 • Polsko-Tureckie Seminarium nt. Human Aspects in Materials Science “SOHAMS", Gliwice 5.04.2014
 • Polsko-Tureckie Seminarium nt. Human Aspects in Materials Science “SOHAMS", Gliwice 27.02.2015
 • KONTAKT
  Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni

  ul. Sobieskiego 12/1
  44-100 Gliwice
  email: info@acmsse.com