Inne materiały pokonferencyjne z Międzynarodowych Konferencji AMME (1995-2008)

Materiały pokonferencyjne z Międzynarodowych Konferencji Naukowych z serii AMME z lat 1995-2008, zawierające wyselekcjonowane artykuły w rozszerzonej wersji zostały opublikowane światowych czasopismach naukowych tj.

KONTAKT
Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni

ul. Sobieskiego 12/1
44-100 Gliwice
email: info@acmsse.com